Painelu-puhalluselvytyksen opettelu

Painelu-puhalluselvytyksellä autetaan onnettomuuteen joutuneita tai sairauskohtauksen saaneita ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta kykene hengittämään itse. Painelu-puhalluselvytyksellä voidaan keinotekoisesti ylläpitää ihmisen elimistön hapen saantia ja verenkiertoa. Vaikka PPE:llä saadaan aikaiseksi melko hyvä verenkierto, on se vain hetkellistä, ja siksi tekniikalla ei voida pitää ihmistä loputtomiin “elossa”. Elvytystaidot on kuitenkin hyvä pitää ajan tasalla.

Mitä tehdä ennen elvyttämistä?

Jos henkilö on menettänyt äkillisesti tajuntansa tai on elottoman näköinen, täytyy elvytyksen tarve tarkistaa. Sen jälkeen elvyttäjän täytyy katsoa, onko potilas tajuissaan ja avata hänen hengitysteitään taivuttamalla hänen päätänsä taaksepäin. Jos hengitys on epänormaalia tai sitä ei ole ollenkaan, täytyy aloittaa PPE. Jos taas henkilö hengittää normaalisti, täytyy hänet siirtää kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi.

Miten elvytetään?

Elvytyksen painamisvaiheessa toisen käden kämmentyvi laitetaan keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painaminen tapahtuu käsivarret suorina hartiat kohtisuorassa. Noin 30 painelun jälkeen hengitystiet avataan uudestaan ja puhalletaan kaksi kertaa ilmaa keuhkoihin siten, että potilaan sieraimet ovat tukittu. Lapsien elvyttämisen painamisvaihe tapahtuu kahdella sormella tai kämmenen tyvellä. Voit lukea lapsen elvyttämisestä lisää täältä.