Opi sovellusten avulla

Tekninen kehitys on mahdollistanut uusia oppimismenetelmiä. Mobiilioppiminen on tulevaisuuden tapa oppia. Mobiilioppimista pidetäänkin enemmän elämäntapana, sillä sitä hyödynnetään jo nyt ja tulevaisuudessa kasvavissa määrin myös työelämässä. Mobiilioppimisen paras puoli on se, että se on aina lähellä ja saatavilla. Tietoa on helppo hakea ja kontakteja helppo muodostaa oppimisverkoston avulla ajasta ja paikasta riippumatta.

Sovelluksia voidaan hyödyntää oppimisessa kouluissa opettajavetoisesti ohjaamalla. Sovellusten kautta opetukseen saadaan oppilaiden kaipaamaan toimintaa ja vaihtelua tavalliseen penkissä istumiseen ja kuuntelemiseen. Sovelluksia voidaan kuitenkin hyödyntää paljon myös vapaa-ajalla omatoimisessa opiskelussa. Esimerkiksi monet lapsille suunnatuista sovelluksista opettavat pelaamisen avulla jotakin uutta: kirjaimia, lukemista, numeroita, laskemista, eläinlajeja, liikennesääntöjä, jne.

Sovelluksen kautta oppiminen tulee näkyväksi, kuuluvaksi, värikkääksi tai liikkuvaksi. Sovellusten avulla oppiminen on kokemus, ei suoritus. Sovellukset saattavat auttaa esimerkiksi kokonaisuuksien hahmottamisessa ja jäsentämisessä, kun pelin juoni etenee kronologisesti.

Tulevaisuudessa mobiilioppimien ja sovellusten merkitys tulee kasvamaan ja tavat tehdä sovelluksia monipuolistuvat. Sovellukset ovat ehdottomasti tulevaisuuden tapa oppia. Sovellusten hyvänä puolena on myös se, että niiden avulla voidaan tukea erilaisia oppimistyylejä.

Erilaisten oppimistyylien tueksi

Meillä jokaisella on erilainen tapa oppia. Asiaa on tutkittu valtavasti ja joitakin yhteisiä piirteitä oppimistavoissa on pystytty tunnistamaan ja tätä kautta oppimisprosessien luokitteleminen on onnistunut. Perinteinen jako liittyy aisteihin. Toiset siis oppivat kuuntelemalla (auditiivinen oppimistyyli), toiset näkemällä (visuaalinen oppimistyyli) ja kolmannella ryhmällä oppimisprosessiin liittyy kehon fyysistä liikettä (kinesteettinen oppimistyyli).

Erilaiset oppimistyylit huomioidaan nykyään opetuksessa. Jo alakouluista lähtien oppilaita kannustetaan tutustumaan eri oppimistyyleihin ja löytämään sitä kautta itselle vahvin tapa. Toisilla miestä on useita vahvoja oppimistyylejä ja tällöin oppimisprosessi onnistuu todennäköisesti paremmin, kuin yhden aistin varaan nojaavilla oppilailla. Oman vahvuuden löytäminen auttaa oppimisessa läpi opintojen ja koko elämän mittaisen oppimismatkan aikana.

Virtuaaliympäristöt monimutkaisia sovelluksia

Simulaattoreita on käytetty viihdekäytössä ja opetuksessa jo vuosia. Esimerkiksi lentosimulaattorit ja avaruussimulaattorit ovat ehkä ensimmäisiä tunnetuimpia simulaattoreita. Simulaattorimaiset pelit yleistyivät myös kolikkopeleihin.

Nykyinen tekninen kehitys mahdollistaa jatkuvasti aidompien ympäristöjen luomista. 3D tekniikka ja 3D-lasit ovat saaneet aikaan jotain ennen kokematonta. Sovellusten kautta oppimisessa virtuaaliympäristöt ovat viety pisimmälle, mutta toisaalta niiden tarjoama tuki oppimiseen on myös uudella tasolla. Esimerkiksi ajo-opetuksessa tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään simulaattoreita entistä enemmän.