Mistä löytää motivaatio eOppimiseen?

Motivaatio on tärkeä voima, joka saa ihmisen tekemään tarvittaessa lähes mitä tahansa tavoitteen saavuttamiseksi. Verkko-opiskelu on usein hyvin omatoimista ja menestyksekkääseen eOppimiseen vaaditaan opiskelijan halua ja sitoutumista. Miten siis saadaan motivaatio syntymään ja säilymään verkko-opintojen aikana? Se on mielenkiintoinen kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Jokaisen oppijan on loppupeileissä löydettävä motivaatio itse sisältään.

Motivaatioon ja sen syntymiseen vaikuttavat monet tekijät. eOppimisen kohdalla teknisen puolen sujuvuus korostuu. Jos oppimisympäristö ei toimi, on vanhanaikainen tai hidas, motivaatio laskee heti. Opettajalla on suuri merkitys verkko-opiskeluissakin. Tapa, jolla kurssi on luotu ja opettajan tyyli olla läsnä verkossa vaikuttavat opiskelijan eOppimismotivaatioon. Yksi perimmäinen syy on myös se, miksi opiskelija osallistuu juuri kyseiseen verkko-opetukseen. Eli onko kurssi vapaa-ehtoinen lisä opintoihin, pakollinen kurssi tutkinnon suorittamiseen liittyen vai esimerkiksi työnantajan määräämä lisäkoulutus. Pakko on harvoin paras motivaation lähde, vaikka joskus se saakin asioihin vauhtia.

Motivaation on löydyttävä opiskelijasta verkko-opinnoissakin

Olennaista motivaation metsästyksessä on sen sisäsyntyisyys. Kukaan toinen ei voi määrätä motivaatiota syntymään opiskelijassa, kuin hän itse. Verkko-opintojen itsenäisen luonteen vuoksi sisäsyntyisyys tuntuu korostuvan. Tässä muutamia keinoja siihen, miten motivaation saa syntymään tai miten sen saa ylläpidettyä verkko-opintojen ajan.

  • Ole aktiivinen. eOppimiseen liittyy yleensä sähköistä kanssakäymistä opettajan ja muiden oppilaiden kanssa tietyssä verkkoympäristössä. Omalla aktiivisuudella saat paljon enemmän irti kurssin sisällöstä, kuin olemalla hiljaa. Kysy, kommentoi ja keskustele. Muista hyvät käytöstavat verkossakin ja käytä hymiötä/emojeita tunteidesi ilmaisuun.
  • Suunnittele oma aikataulusi. Verkko-opiskelun itsenäisyyteen liittyy valta määrätä itse ajankäytöstä. Kursseilla saattaa olla joitakin ennalta sovittuja tapaamisia, jolloin koko ryhmä on online-tilassa keskustelemassa yhdessä ja tehtävillä on palautuspäivät. Olet kuitenkin itse vastuussa siitä, missä aikataulussa käyt läpi kurssin aineiston ja teet tehtävät. Hyvä aikataulu pitää kiireen pois ja pystyt keskittymään opiskeluun kiireettömästi.
  • Poista häiriötekijät. Kun olet eOppimassa, kannattaa ulkoiset ärsykkeet minimoida. Televisio kiinni, radiosta vain hiljaista taustamusiikkia, kännykkä äänettömälle ja some kiinni. Olet myös itse vastuussa fyysisestä oppimisympäristöstäsi, joten luo siitä mukava ja häiriötön tila.