Miksi jokaisen tulisi osata elvyttää?

Elvytys ja ensiapu on perustaito, joka jokaisen on hyvä hallita. Elvytyksellä tarkoitetaan usein painelu-puhalluselvytystä eli PPE:tä. Tämä onkin hyvä ensiapu tilanteissa, joissa muita apuvälineitä ei ole saatavilla, mutta se harvoin yksistään riittää esimerkiksi käynnistämään sydäntä. Painelu-puhalluselvytyksen avulla voidaan kuitenkin varmistaa verenkierto ja aivojen hapen saanti siihen asti, että päästään aloittamaan muu elvytys. Jokaisen olisi hyvä osata elvytystä vähintään perustasolla ja mielellään tunnistaa tilanteet, jossa elvytystä tarvitaan. Toisaalta, jos on epävarma, kannattaa elvytys aloittaa, sillä painelu-puhalluselvytyksellä ei tutkimusten mukaan voi saada aikaiseksi pysyvää vahinkoa. Sen sijaan elvyttämällä voi pelastaa jonkun hengen. Elvytys on kaikkien opittavissa oleva taito, joka kannattaa ehdottomasti opetella.

Miksi elvytetään?

Elvytyksen tarkoituksena on kohdistaa rintakehään sydämen sykettä vastaava rytminen kompressio, joka kuljettaa riittävästi verta aivoihin, vaikka sydän ei löisikään. Ihminen, joka ei hengitä, on eloton. Elottomuus johtuu aikuisilla usein sydänperäisistä syistä, ja lapsilla puolestaan yleisin syy on tukos hengitysteissä. Tukos voi olla joko ylähengitysteissä tai keuhkoissa. On siis tärkeää, että kaikki osaavat elvyttämisen lisäksi jossain määrin arvioida elottomuuden syytä. Suoraa diagnoosia ei tarvitse tehdä, sillä elvyttäminen on ensisijainen ja tärkein hoitokeino elottomuuteen. Lasten elvytys kuitenkin poikkeaa aikuisten elvytyksestä, ja siksi on hyvä muistaa, että myös lasten syy elottomuuteen on usein erilainen kuin aikuisilla. Päällimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin varmistaa aivojen hapen saanti.

Harjoitus tekee mestarin

Elvyttämisessä, kuten kaikessa muussakin, harjoitus on avain onnistumiseen. Elvyttämistilanteet tulevat usein yllättäen, vaativat nopeaa toimintaa ja ovat stressaavia. Tämän vuoksi rutinoituminen ja rauhallinen asennoituminen ovat tärkeitä kaikissa elvytystä vaativissa tilanteissa. Kun oppimaansa kertaa riittävän usein, on elvytys myös yllättävissä tilanteissa sujuvaa ja parantaa siten elvytettävän selviytymismahdollisuuksia. Elvyttämisessä voidaan käyttää myös apuvälineitä, kuten defibrillaattoria, joka onkin tehokas keino saada sydän takaisin sinusrytmiin kammiovärinästä. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja asiasta. Defibrillaattoreissa on mukana ohje, mutta myös näihin ohjeisiin ja defibrillaattorin käyttöön kannattaa tutustua etukäteen. Perehtymisen voi aloittaa esimerkiksi ensiapukursseilta. Elvytyksen harjoitusmateriaalin hankkiminen voi olla hyvä idea myös esimerkiksi työyhteisön käyttöön, sillä tuolloin mahdollisimman moni pääsee harjoittelemaan elvytystä käytännössä.