E-oppiminen on tullut jäädäkseen

Tervetuloa tutustumaan mielenkiintoiseen E-oppimisen maailmaan! E-oppimista voidaan pitää eräänlaisena sateenvarjona eli yläkäsitteenä, joka jakautuu useampiin haaroihin. E-oppimisella tarkoitetaan yleensä verkossa tapahtuvaa oppimista verkkokurssien kautta, mutta sillä voidaan tarkoittaa myös laajempaa verkon hyödyntämistä opiskeluissa ylipäätään. E-oppiminen on joka tapauksessa tärkeä taito omaksua jollain tasolla.

Verkkokurssit monimuoto-opiskelun työkaluina

E-oppiminen voi tapahtua monella tapaa. Opetus voi tapahtua eri muodoissa ja toisaalta myös oppiminen voi tapahtua verkossa monella tapaa.

E-oppimista voidaan hyödyntää tavallisessa lähiopetuksessakin monella tapaa. Osa lähiopetustunneista saadaan toteuttaa käyttäen apuna verkko-oppimisalustoja. Nykyään on jo melko yleistä hyödyntää e-oppimista myös siten, että oppimateriaalit jaetaan verkossa. Tiedonhakuun verkkoa on käytetty jo pitkään ja sitäkin voidaan pitää yhtenä e-oppimismuotona, joka tukee tavallista lähiopetusta.

Erityisesti verkkokurssien hyödyt tulevat kuitenkin esiin silloin, kun koulussa ei olla läsnä jatkuvasti. Monet erityisesti aikuisille suunnatuista opinnoista toteutetaan nykyään monimuotokoulutuksena. Tällöin koulussa käydään tiettyinä päivinä, esim. yhtenä viikonloppuna kuukaudesta. Muu osa opinnoista suoritetaan verkossa. E-oppimisen rooli on siis merkittävä, kun suurin osa tehtävistä palautetaan verkon välityksellä.

E-oppiminen mahdollistaa etäopiskelun

Verkossa tapahtuvan opetuksen kehittymisen myötä etäopiskelusta on tullut entistä helpompaa. Kirjekurssit ovat historiaa ja monesti opettajaan voidaan olla yhteydessä reaaliajassa erilaisten viestipalveluiden avustuksella.

Verkossa tapahtuva etäopiskelu on paikkaan ja aikaan sitoutumatonta. Voit opiskella silloin, kun sinulle sopii ja siellä, missä itse haluat. Tarvitset vain tietokoneen tai jonkin muun päätelaitteen ja toimivan internetyhteyden.

E-oppiminen vaatii motivaatiota, mutta toisaalta se suo myös uudenlaisia vapauksia opiskeluun liittyen. Etäopiskelu verkossa luo myös uudenlaisia mahdollisuuksia sellaisille, jotka eivät aikaisemmin esimerkiksi maantieteellisten rajoitusten takia olisi voinut opiskella tiettyä kurssia.

Monipuolisesti tuotettua sisältöä

E-oppimiseen liittyy vahvasti monipuolinen sisältö. Sisältä voi olla kuvia, tekstiä, essee-tehtäviä, monivalintatehtäviä, äänitteitä, linkkejä tai videoita. Verkossa kaikki on mahdollista.

Erityisesti videoiden suosio on kasvanut. Suurin osa aikuisille tarkoitetuista etäkursseista toteutetaan nykyään tallennettujen webinaarien avulla. Tällöin luennoitsija nauhoittaa videokameralla tai älypuhelimella videotallenteita, joita opiskelija katsoo omaan tahtiinsa. E-oppiminen tarjoaa upeita mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen monella tasolla.